نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

مولتی متر دیجیتال فلوک مدل 289

مشخصات:جریان DC,AC 00.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A مقاومت 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ

مولتی متر دیجیتال فلوک مدل 179

مشخصات:دامنه جریان AC0.01 mA تا 10 A دامنه جریان DC0.01 mA تا 10 A ظرفیت خازنی10,000 µF

مولتی متر دیجیتالی مستک مدل MS-8340B

مشخصات:دامنه جریان ACدر بازه کم تر از 220 میکرو آمپر تا 10 آمپر دامنه جریان DCدر بازه کم تر از 220 میکرو آمپر تا 10 آمپر ظرفیت خازنی در بازه کم تر از 22 نانو تا 220 میلی فاراد

مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS-8236

مشخصات:دامنه جریان AC0-10 آمپر دامنه جریان DC0-10 آمپر مقاومت0 تا 20 مگا اهم

مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8340-A

مشخصات:دامنه جریان AC0-10 آمپر دامنه جریان DC0-10 آمپر ظرفیت خازنی0-400 میکروفاراد

مولتی متر مستک مدل MS8233D

مشخصات:دامنه جریان ACحداکثر 10 آمپر دامنه جریان DCکم تر از 200 میکرو آمپر تا 10 آمپر مقاومت کم تر از 200 اهم تا 2 مگا اهم

مولتی متر هیوکی مدل DT4281

مشخصات:دامنه جریان AC600.00μA to 600.00mA دامنه جریان DC600.00μA to 600.00mA ظرفیت خازنی1.000nF to 100.0mF

مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل DT4253

9,500,000 تومان
مشخصات:اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت اندازه گیری جریان DC از 60.00 μA تا 60.00 mA قابلیت تبدیل به درصد برای جریان 4 تا 20 میلی آمپر اندازه گیری دما، ظرفیت خازنی، فرکانس

مولتی متر هیوکی مدل DT4211

مشخصات: شمارنده فرکانس5 هرتز تا 5 مگاهرتز ظرفیت خازنی50 نانو فاراد تا 100.0 میکرو فاراد